Nederlandse vertaling
Benno Arentsen, J. Anton Grootegoed

Uitgever, Auteur, Verzamelaar afbeeldingen
Brona McVittie

Dankwoord
Onze hartelijke dank gaat uit naar de leden van het Epigenome NoE voor hun bijdragen en adviezen, en naar vele niet-wetenschappelijke vrienden voor hun waardevolle commentaar. Verder dank aan degenen die fotomateriaal beschikbaar hebben gesteld (zie specifieke afbeeldingen voor details). In het bijzonder dank aan Amanda Fisher voor haar begeleiding en commentaar, en het MRC CSC voor hun ondersteuning.

In Vlaanderen en Nederland zijn 10.000 brochures als bijlage meegestuurd met de zomeruitgave van EOS Magazine/Scientific American. Nog eens 10.000 stuks werden verspreid over VWO scholen in Nederland en ASO scholen in Vlaanderen. Druk Nederlandstalige brochures: Tewkesbury Printing Company.

Wilt u een gedrukt exemplaar van de brochure ontvangen, neem dan svp contact op met Benno Arentsen

Auteursrechten alle geschreven inhoud
© Epigenome NoE