www.nki.nl

Omdat cellen vele duizenden genen bevatten, is het niet gemakkelijk de activatie en inactivatie van genen binnen een cel onder controle te houden. Feitelijk zijn er honderden verschillende eiwitten die de genactiviteit sturen door zich aan DNA te binden. Bas is ervan overtuigd dat je op het niveau van het hele genoom dient te kijken naar alle wisselwerkingen tussen het DNA en de eiwitten, als je wilt begrijpen hoe deze interacties de genactiviteit beheersen. Bas heeft een nieuwe technologie ontwikkeld om op grote schaal interacties tussen DNA en eiwitten vast te leggen in levende cellen. Om de immense hoeveelheid data die dit oplevert te verklaren, ontwikkelt hij ook een geavanceerd computerprogramma.