Europa heeft vele laboratoria die tot de wereldtop behoren op het gebied van epigenetisch onderzoek. Op basis van twee uiteenlopende voorstellen heeft het Epigenome Network of Excellence (NoE) 25 onderzoeksgroepen, 26 aanvullende deelnemers en 12 Newly Established Teams (NET’s) bij elkaar gebracht. Dit consortium is erin geslaagd een subsidie van € 12,5 miljoen te verkrijgen bij het 6e EU Kaderprogramma (KP6), om in de periode van 2004-2009 een samenhangende European Research Area te creëren. Het NoE zal een Virtual Care Institute opzetten met drie belangrijke doelen:

  • bevordering van wetenschappelijke ontdekkingen middels een gezamenlijk onderzoeksprogramma
  • samenwerking met jonge collega’s via het NET programma
  • tot stand brengen van een open dialoog met behulp van een interactieve website

Alle mede-oprichters van het NoE dragen bij aan een gezamenlijk programma van activiteiten, dat bestaat uit 25 duidelijk omschreven takenpakketten, ter versterking en integratie van gezamenlijk onderzoek, en verspreiding van onderzoeksresultaten. De lancering van het Epigenome NoE binnen het KP6 moet gezien worden als een eerste impuls; aanvullende fondsen zijn nodig om de voorgestelde structuur in een duurzame vorm te gieten. Het Epigenome NoE is officieel van start gegaan in juni 2004, heeft nu een werkbare omvang bereikt en bevindt zich in een consolidatiefase. Om duidelijk zichtbare voordelen op te leveren voor de epigenetische onderzoekswereld zullen leden en niet-leden worden ondersteund bij conferenties, workshops en werkbezoeken. In de visie van het NoE biedt dit een krachtig kader, waarin samenwerkingsverbanden versterkt naar voren kunnen komen en waarmee het Europees epigenetisch onderzoek zijn leidende rol in de wereld kan behouden. Het Epigenome NoE wordt internationaal gesteund door een wetenschappelijke adviesraad, bestaande uit D. Allis (New York), S. Elgin (St. Louis), P. Jones (Los Angeles), R. Martienssen (CSHL), V. Pirrotta (New Jersey), J. Rine (Berkeley) en C. Wu (NIH).